Mobilni internet

Dodatni zakupi prenosa podatkov

Ko porabite vključene količine prenosa podatkov ali želite še več prenosa podatkov, vam ponujamo naslednje možnosti dodatnih zakupov

Enkratni zakup​i, ki veljajo do konca obračunskega obdobja

Enkratni zakup Cena Vključena količina
podatkov
Omejitev uporabe
za EU* (PPU)
Cena (pribitek) za prenos podatkov v EU
nad PPU do vključitve količine
Za vklop pošljite
SMS na 1918
DODATNI ZAKUP
1 GB enkratno
7 € 1 GB 1 GB / ZAKUP 1 GB MESEC
DODATNI ZAKUP
5 GB enkratno
10 € 5 GB 4799 MB 4,27 €/GB ZAKUP 5 GB MESEC
DODATNI ZAKUP
10 GB enkratno
14 € 10 GB 6712 MB 4,27 €/GB ZAKUP 10 GB MESEC
DODATNI ZAKUP
20 GB enkratno
22 € 20 GB 10551 MB 4,27 €/GB ZAKUP 20 GB MESEC

Zakupi do preklica

Enkratni zakup Cena Vključena količina
podatkov
Omejitev uporabe
za EU* (PPU)
Cena (pribitek) za prenos podatkov v EU
nad PPU do vključitve količine
Za vklop pošljite
SMS na 1918
Za izklop pošljite
SMS na 1918
DODATNI ZAKUP
1 GB
7 € 1 GB 1 GB / ZAKUP 1 GB ZAKUP 1 GB NE
DODATNI ZAKUP
5 GB
10 € 5 GB 4799 MB 4,27 €/GB ZAKUP 5 GB ZAKUP 5 GB NE
DODATNI ZAKUP
10 GB
14 € 10 GB 6712 MB 4,27 €/GB ZAKUP 10 GB ZAKUP 10 GB NE
DODATNI ZAKUP
20 GB
22 € 20 GB 10551 MB 4,27 €/GB ZAKUP 20 GB ZAKUP 20 GB NE

* Vključene količine podatkov veljajo v Sloveniji ali državah območja EU-tarife, pri čemer je brezplačna uporaba v EU omejena v skladu s Politiko poštene uporabe (PPU) storitev gostovanja v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih operaterjev z EU- tarifo na podlagi Uredbe (EU) št. 531/2012 in Izvedbene Uredbe (EU) 2016/2286. Za prenos podatkov v EU nad omejitvijo PPU se zaračuna pribitek v višini 4,27 €/GB. Po porabljeni celotni količini se prenos podatkov v Sloveniji in EU zaračuna po ceniku izbranega naročniškega paketa. Ob porabi 80 % vključene količine in ob celotni porabljeni količini prenosa podatkov vas bomo o tem obvestili prek SMS-sporočila.
Ob porabi 80 % vključene količine in ob celotni porabljeni količini prenosa podatkov vas bomo o tem obvestili prek SMS-sporočila.

Dnevni zakup

Naročniki mobilnih paketov si odslej lahko privoščite zares neomejen prenos podatkov tudi v omrežju LTE/4G. Ob vklopu Mobilnega interneta 1 dan lahko prenos podatkov uporabljate brez omejitev naslednjih 24 ur. Brez skrbi preizkušajte svoje najljubše aplikacije, poslušajte glasbo, glejte videoposnetke in filme, igrajte igrice in komunicirajte prek družbenih omrežij.

Enkratni zakup Cena Vključena količina
podatkov
Za vklop pošljite
SMS na 1918
DODATNI ZAKUP
1 dan = 24 ur
3,95 € neomejeno* DAN I

*Storitev vključuje 24 ur neomejenega prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije in predstavlja alternativno tarifo, ki ni skladna z EU-tarifo na podlagi Uredbe (EU) št. 531/2012 in Izvedbene Uredbe (EU) 2016/2286, za katero velja pravilo RLAH (Roam Like At Home). Naročnik z vklopom storitve izrecno soglaša in je seznanjen, da storitev ni skladna z regulatornimi pogoji in pravilom RLAH.

Dnevni zakup ni možen v paketih Naj A in Dostopni Start.

Prednosti

  • 24 ur prenosa podatkov brez omejitev količine ali hitrosti,
  • v tem času se podatki iz vašega naročniškega paketa ali dodatnih zakupov ne porabljajo,
  • po poteku 24 ur lahko zakup ponovite ali ponovno uporabljate svoje mesečne podatke,
  • enostaven vklop prek SMS-sporočila.

Preklopite na LTE/4G in doživite res hiter internet. Pošljite SMS z vsebino LTE na 1918.